Slide
ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ແມ່ ແລະເດັກ
The National Commission for the Advancement of Women, Mother and Children
ຄຊກມດ ເຜີຍແຜ່ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມ ສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IV (2021-2025)
ຄຊກມດ ເຜີຍແຜ່ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມ ສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IV (2021-2025)
ຮອງຫົວໜ້າ ກອງເລຂາ ຄກມຊ ເຜີຍແຜ່ເອກະສານ ກ່ຽວກັບ ການປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ໃຫ້ ຄກມ ກະຊວງການເງິນ
ຮອງຫົວໜ້າ ກອງເລຂາ ຄກມຊ ເຜີຍແຜ່ເອກະສານ ກ່ຽວກັບ ການປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ໃຫ້ ຄກມ ກະຊວງການເງິນ
ກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ ຜົນການສຶກສາລະດັບຊາດ ກ່ຽວກັບ ສຸຂະພາບ ແລະ ປະສົບການ ຂອງແມ່ຍິງ ຢູ່ ສປປ ລາວ
ກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ ຜົນການສຶກສາລະດັບຊາດ ກ່ຽວກັບ ສຸຂະພາບ ແລະ ປະສົບການ ຂອງແມ່ຍິງ ຢູ່ ສປປ ລາວ
previous arrow
next arrow

ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ

ໃນປະເທດລາວ, ການເດີນທາງໄປສູ່ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແມ່ນຍຶດໝັ້ນໃນການປະກອບສ່ວນອັນລ້ຳຄ່າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງໃນທົ່ວທຸກຂົງເຂດຂອງຊີວິດ – ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ການເມືອງ. ຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງ, ແມ່ແລະເດັກ (NCAWMC) ມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະສົ່ງເສີມໂອກາດທີ່ເທົ່າທຽມກັນສໍາລັບແມ່ຍິງແລະຜູ້ຊາຍເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາສາມາດປະກອບສ່ວນແລະຜົນປະໂຫຍດຈາກການພັດທະນາປະເທດຊາດເທົ່າທຽມກັນ. ຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງພວກເຮົາສຸມໃສ່ການເສີມຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງຂອງແມ່ຍິງໃນການສຶກສາ, ການດູແລສຸຂະພາບ, ແລະໂອກາດການຈ້າງງານໃນຂະນະທີ່ຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນໃນຂະບວນການຕັດສິນໃຈໃນທຸກລະດັບ. ໂດຍການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແມ່ຍິງ, ພວກເຮົາສ້າງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ສັງຄົມທີ່ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ແລະ ມີຄວາມສະເໝີພາບ.

ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ

ອະນາຄົດຂອງປະເທດລາວແມ່ນຂຶ້ນກັບການປົກປ້ອງ ແລະ ພັດທະນາລູກຫຼານຂອງພວກເຮົາ. ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ແມ່ ແລະ ເດັກ (NCAWMC) ສະໜັບສະໜູນສິດທິຂອງເດັກທຸກຄົນໃນການສຶກສາ, ການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ ແລະ ການປົກປ້ອງຈາກການຂູດຮີດ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດ. ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນກອບກົດໝາຍທີ່ເປັນມິດກັບເດັກນ້ອຍ ແລະເຮັດວຽກຢ່າງບໍ່ອິດເມື່ອຍເພື່ອຮັບປະກັນວ່າສິດທິຂອງເດັກນ້ອຍຢູ່ໃນແຖວໜ້າຂອງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ. ຈຸດປະສົງຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອສົ່ງເສີມສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖິງໂອກາດທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການເພື່ອປະສົບຜົນສໍາເລັດແລະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເຕີບໂຕຂອງປະເທດຊາດຂອງພວກເຮົາ.

ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ

ການ​ໃຊ້​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ຕໍ່​ແມ່ຍິງ ​ແລະ ​ເດັກນ້ອຍ ​ແມ່ນ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ຢ່າງ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ທີ່​ທຳລາຍ​ສຸຂະພາບ, ກຽດ​ສັກ​ສີ, ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ, ​ແລະ ສິດ​ປົກຄອງ​ຕົນ​ເອງ​ຂອງ​ຜູ້​ປະສົບ​ເຄາະ​ຮ້າຍ. ຢູ່ໃນປະເທດລາວ, ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ແມ່ ແລະ ເດັກ (NCAWMC) ມີຄວາມຕັ້ງໃຈເພື່ອລົບລ້າງບັນຫາທີ່ແຜ່ລາມນີ້ຜ່ານຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດທີ່ຮອບດ້ານ ແລະ ກອບກົດໝາຍທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ພາລະກິດຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອສ້າງສັງຄົມທີ່ແມ່ຍິງແລະເດັກນ້ອຍດໍາລົງຊີວິດໂດຍບໍ່ມີຄວາມຢ້ານກົວແລະຄວາມຮຸນແຮງ.

ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ເກີດຂຶ້ນໄດ້ໃນທຸກເມື່ອທຸກເວລາ, ໃນທຸກສະຖານທີ່ ໂດຍບໍ່ຈໍາແນກຊັ້ນວັນນະ, ເຊື້ອຊາດ, ສາສະຫນາ, ວັດທະນະທໍາ, ຖານະໃນສັງຄົມ, ລະດັບການສຶກສາ ແລະ ແຜ່ລາມໄປໃນຂອບເຂດທົ່ວ ໂລກ.

ກ່ຽວກັບ ຄຊກມດ

ຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ ວ່າ: “ຄຊກມດ” ແມ່ນການຈັດຕັ້ງຫນຶ່ງຂອງລັດຖະບານທີ່ບໍ່ປະຈໍາການ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການຊ່ວຍວຽກ ລັດຖະບານ ໃນການສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າກໍານົດນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ນິຕິກໍາ, ແຜນດໍາເນີນງານ, ແຜນງານ ແລະ ຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາສົນທິສັນຍາ…

Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Current Date
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03