ກອງປະຊຸມ ສະຫຼູບວຽກງານ ສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າ ຂອງແມ່ຍິງ

Dec 7, 2019 | ຂ່າວສານ & ກິດຈະກຳ

ກອງປະຊຸມ ສະຫຼູບວຽກງານ ສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າ ຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບ ຍິງ-ຊາຍ 6 ເດືອນຕົ້ນສົກປີ ແລະ ແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍສົກປີ 2015-2016 ຂອງຄະນະກຳມາທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າ ຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ(ຄກມຊ) ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 23 ມິຖຸນາ 2016 ຢູ່ທີ່ສູນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຮ່ວມມືສາກົນ (ICTC) ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ນາງ ຈັນໂສດາ ພອນທິບ ຫົວໜ້າກອງເລຂາ ຄກມຊ. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້, ມີຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ຮອງພະແນກ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ວຽກແມ່ ແລະ ເດັກ ຂອງບັນດາກະຊວງ-ອົງການ ແລະ ຫົວໜ້າກອງເລຂາ ຄະນະກຳມາທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າ ຂອງແມ່ຍິງ, ວຽກແມ່ ແລະ ເດັກ ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ ມີເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 72 ທ່ານ, ຍິງ 63 ທ່ານ, ຊາຍ 9 ທ່ານ.

ຈຸດປະສົງ ຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນ ເພື່ອສະຫຼຸບ ຜົນການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 5 ປີຄັ້ງທີ III (2015-2020) 6 ເດືອນຕົ້ນສົກປີ 2015-2016 ແລະ ວາງທິດທາງ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວ 6 ເດືອນທ້າຍສົກປີ 2015-2016.

ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບຟັງ ການເຜີຍແຜ່ ບັນດາເນື້ອໃນ ເອກະສານທີ່ສໍາຄັນຕ່າງໆ ດັ່ງນີ້:

1). ແນະນໍາ ການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030, ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບ ຍິງ-ຊາຍ 10 ປີ(2016-2025) ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບ ຍິງ-ຊາຍ 5 ປີຄັ້ງທີ III (2016-2020) ທີ່ຖືກຮັບຮອງ ໂດຍລັດຖະບານ ຕາມດໍາລັດ ເລກທີ 79/ລບ, ລົງວັນທີ 28 ມີນາ 2016.

2). ບົດລາຍງານ ຜົນໄດ້ຮັບ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 60 ຂອງຄະນະກໍາມະການ ເພື່ອສະຖານະພາບ ຂອງແມ່ຍິງ.

3). ການຜ່ານຮ່າງບົດສະຫຼຸບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບ ຍິງ-ຊາຍ 6 ເດືອນຕົ້ນສົກປີ 2015-2016. ໃນນັ້ນ, ຍັງໄດ້ຮັບຟັງ ການປະກອບຄໍາເຫັນ ຂອງ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ ຄກມ ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃນຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ: ພະແນກ ສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າ ຂອງແມ່ຍິງ ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແລະ ນອກຈາກນັ້ນ ກອງເລຂາ ຄກມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ນໍາສະເໜີ ກ່ຽວກັບ ຮ່າງຍຸດທະສາດ ເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບ ຍິງ-ຊາຍ 10 ປີ (2016-2025) ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານ ເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບ ຍິງ-ຊາຍ 5 ປີ (2016-2020) ໃນຂະແໜງການຕົນ; ແລະ ຍັງໄດ້ຮັບຟັງ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານ ສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າ ຂອງແມ່ຍິງ, ຄວາມສະເໝີພາບ ຍິງ-ຊາຍຂອງ ຄກມ ກະຊວງການເງິນ ໂດຍສະເພາະການເຊື່ອມສານ ຄວາມສະເໝີພາບ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າໃນກົດໝາຍງົບປະມານ ແຫ່ງລັດ; ການເຊື່ອມບົດບາດຍິງ -ຊາຍ ເຂົ້າໃນຍຸດທະສາດ ຂອງ ຄກມ ກະຊວງ ຖະແຫຼງຂ່າວ-ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ; ຄູ່ມື ການຝຶກອົບຮົມ ຄວາມສະເໝີພາບ ຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້ແກ່ ໄວໜຸ່ມ-ນັກຮຽນ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ເພື່ອປ້ອງກັນ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ຂອງ ຄກມ ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ; ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການ ສະເໜີຮ່າງມາດຖານ ການສ້າງຄອບຄົວ, ບ້ານ ແລະ ເມືອງ ທີ່ປະຕິບັດ ສິດສະເໝີພາບ ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ປາສະຈາກ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ ແມ່ຍິງ ແລະ ສະເໜີຮ່າງ ຄູ່ມື ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຖານ ດັ່ງກ່າວ.

ເພື່ອຮັບປະກັນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານສົ່ງເສີມ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງ ແມ່ຍິງ, ຄວາມສະເໝີພາບ ຍິງ-ຊາຍ ຄກມຊ ຍັງໄດ້ກໍານົດທິດທາງ-ເປົ້າໝາຍລວມ ແລະ ແຜນງານ ຂອງແຜນການເຄື່ອນໄຫວ 6 ເດືອນທ້າຍສົກປີ 2015-2016.

ໃນຕອນທ້າຍ, ທ່ານປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ຄກມ ທຸກຂັ້ນ ສຸມຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ຜັນຂະຫຍາຍ ບັນດາເປົ້າໝາຍ ແລະ ຄາດໝາຍ ສູ້ຊົນເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະ ແມ່ນບັນດາຈຸດສຸມ ຂອງແຜນດຳເນີນງານ ດັ່ງກ່າວ ເຂົ້າເປັນໂຄງການ, ແຜນງານ, ແຜນການ ແລະ ກິດຈະກຳຂອງ ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຮັບປະກັນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານສົ່ງເສີມ ຄວາມກ້າວໜ້າ ຂອງແມ່ຍິງ, ຄວາມສະເໝີພາບ ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ລຶບລ້າງ ທຸກຮູບການຈຳແນກຕໍ່ ແມ່ຍິງ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.