ກອງປະຊຸມ ເພີ່ມຄວາມຮັບຮູ້ ກ່ຽວກັບ ການຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ພື້ນຖານທາງເພດ ແລະ ການລິເລີ່ມ ສົ່ງເສີມເພື່ອປ້ອງກັນ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ທາງເພດ ໃນ ສປປ ລາວ

Dec 7, 2019 | ຂ່າວສານ & ກິດຈະກຳ

ໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 19 ມັງກອນ 2017, ທີ່ ໂຮງແຮມ ເມີກຽວ ກອງເລຂາ ຄະນະກໍາມາທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ (ຄກມຊ) ຮ່ວມອົງການແຄສາກົນ ແລະ ສະຖານທູດອັງກິດ ຈັດກອງປະຊຸມເພີ່ມ ຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບການຕ້ານ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ພື້ນຖານທາງເພດ ແລະ ການລິເລີ່ມສົ່ງເສີມ ເພື່ອປ້ອງກັນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ທາງເພດ ໃນ ສປປ ລາວ ຂຶ້ນ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ນາງ ຈັນໂສດາ ພອນທິບ ຫົວໜ້າ ກອງເລຂາ ຄກມຊ, H.E. Hugh EVANS ເອອັກຄະລະສະທູດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, Ms. Alison Rusinow ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ອຳນວຍການອົງການແຄຣ໌ນາໆຊາດ ມີ ຫົວໜ້າກົມ, ຮອງຫົວໜ້າກົມຈາກກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຖືກຈັດຂຶ້ນເພື່ອເພີ່ມຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ບົນພື້ນຖານທາງເພດ ແລະ ການສົ່ງເສີມເພື່ອປ້ອງກັນ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ ໂດຍສະເພາະພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງ ກ່ວາເກົ່າ ກ່ຽວກັບ ຖະແຫຼງການຂອງສາກົນ ກ່ຽວກັບ ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນເພື່ອຢຸດຕິ ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ ໃນສະພາບການຂັດແຍ່ງ. ເຊິ່ງເອກະສານທີ່ນໍາມາເຜີຍແຜ່ໃນຄັ້ງນີ້ປະກອບມີ:

1. ການເກັບກໍາສະຖິຕິແຫ່ງຊາດດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ປະສົບການຊີວິດຂອງແມ່ຍິງ ປີ 2014 ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ.

2. ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການລຶບລ້າງທຸກຮູບການຈໍາແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ (ສົນທິສັນຍາ ຊີດໍ).

3. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ຕໍ່ແມ່ຍິງ ພ້ອມກັນນັ້ຍັງໄດ້ຮັບຟັງ ການນໍາສະເໜີ ສິ່ງທີ່ໄດ້ພົບເຫັນ ໃນໂຄງການແມ່ຍິງ ຊົນເຜົ່າ ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ໂດຍ Ms. Alison Rusinow ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ອຳນວຍການ ອົງການແຄຣ໌ນາໆຊາດ ແລະ ຖະແຫຼງການເພື່ອຢຸດຕິ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ພ້ອມທັງຄວາມເປັນມາ ຂອງການປະກາດໃຊ້ ຖະແຫຼງການດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງນໍາສະເໜີໂດຍ H.E. Hugh EVANS ເອອັກຄະລະສະທູດ ອັງກິດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝັດໄດ້ຮັບການເຝິກອົບຮົມກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນການເອົາລັດເອົາປຽບ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ຫຼື ການກະທໍາຜິດທາງເພດ ເຊິ່ງຄູເຝີກໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຜົນສະທ້ອນ ຂອງຄວາມສໍາພັນ ທາງອໍານາດຕໍ່ກັບການເອົາລັດເອົາປຽບ ແລະການລວງລະເມີດທາງເພດ ແລະ ແນວຄິດກ່ຽວກັບການເອົາລັດເອົາປຽບ ແລະການລວງລະເມີດທາງເພດ ພ້ອມທັງໄດ້ຈັດກຸ່ມສົນທະນາກ່ຽວກັບເອົາລັດເອົາປຽບ ແລະການລວງລະເມີດທາງເພດ.