ຄຊກມດ ເຜີຍແຜ່ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມ ສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IV (2021-2025)

Mar 27, 2024 | ຂ່າວສານ & ກິດຈະກຳ

ໃນ​ວັນ​ທີ 16 ທັນວາ 2021 ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າ ຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ (ຄຊກມດ) ​ໄດ້ຈັດກອງ ປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບ ຍິງ-ຊາຍ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IV (2021-2025), ແຜນດໍາເນີນ ງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແມ່ ແລະ ເດັກ 5 ປີ ຄັ້ງທີ III (2021-2025), ແລະ ແຜນດຳເນີນງານ ແຫ່ງຊາດເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມ ຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງ ຕໍ່ເດັກ 5 ປີ ຄັ້ງທີ II (2021-2025) ພາຍ​ໃຕ້​ການປະທານຂອງ ທ່ານ ກິແກ້ວ ໄຂຄໍາພິທູນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ທັງ​ເປັນປະທານ ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າ ຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ, ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຕ່າງໜ້າ ຈາກບັນດາອົງການ ຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ນາງ ອິນລະວັນ ແກ້ວບຸນພັນ ປະທານຄະນະ ບໍລິຫານງານ ສູນ​ກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຮອງປະທານຜູປະຈຳການ ຄຊກມດ ​ກ່າວ​ວ່າ: ການຈັດກອງປະຊຸມ ໃນຄັ້ງນີ້, ແມ່ນຄວາມພະຍາ ຍາມ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຮ່ວມກັນຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ທີ່ຈະໄດ້ພ້ອມກັນປຶກສາຫາລື ແລະ ສົນທະນາແລກປ່ຽນ ຄໍາຄິດຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບ ວຽກງານ​ສົ່ງ​ເສີມ ​ຄວາມ​ກ້າວໜ້າ​ ຂອງ​ແມ່ຍິງ, ຄວາມ​ສະ​ເໝີ​ພາບ​ຍິງ-ຊາຍ ​ກໍ​ຄື ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ, ປົກ​ປ້ອງ​ສິດ ​ແລະ ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດ ຂອງ​ແມ່ ​ແລະ ​ເດັກ​, ການ​ລຶບລ້າງ​ທຸກ​ຮູບ ​ການຈຳ​ແນ​ກຕໍ່​ແມ່ຍິງ ​ແລະ ສິດ​ທິ​ເດັກ ຢູ່ ສປປ ລາວ ​ແລະ ຫວັງ​ວ່າ ກອງ​ປະຊຸມ​ຄັ້ງ​ນີ້, ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຈະສະໜັບສະໜູນ ສປປ ລາວ ເພື່ອພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ແຜນດໍາເນີນງານ ແຫ່ງຊາດ ເພື່ແມ່ ແລະ ເດັກ ແລະ ແຜນດຳເນີນງານ ແຫ່ງຊາດເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ (2021-2025).

​ໃນ​ໂອກາດ​ນີ້, ທ່ານ ກິແກ້ວ ໄຂຄຳພິທູນ ​ໄດ້ກ່າວວ່າ: ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແມ່ນພື້ນຖານທີ່ຈຳເປັນເພື່ອສົ່ງເສີມ ຄວາມກ້າວໜ້າ ຂອງແມ່ຍິງ, ການລຶບລ້າງທຸກຮູບ ການຈໍາແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ ກ້າວໄປເຖິງຄວາມສະເໝີ ພາບຍິງ-ຊາຍ; ສິດທິເດັກຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງ ຄວາມບອບບາງ, ລັກສະນະສະເພາະ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ທີ່ເໝາະສົມກັບໄວ ແລະ ຄຳນຶງເຖິງຄວາມຈໍາເປັນ ໃນການພັດທະນາເດັກ ທັງເປັນປັດໄຈໜຶ່ງ ປະກອບສ່ວນ ໃນການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. ພັກ, ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳ ຄະນະ​ກຳມາ​ທິການ​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ເພື່ອ​ຄວາມ​ກ້າວໜ້າ ຂອງ​ແມ່ຍິງ​ແລະ ​ແມ່-​ເດັກ (ຄຊກມດ) ໃນການປັບປຸງ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ສ້າງນິຕິກໍາຕ່າງໆ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດໃນ ແຕ່ລະໄລຍະ ເປັນຕົ້ນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ ປີ 2007, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດໍາເນີນຄະດີເດັກ ປີ 2013, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການໃຊ້ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ປີ 2014. ​ໃນ​ໄລຍະ 5 ປີ ຜ່ານມາ ຄຊກມດ ເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ລັດຖະບານ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເຮັດບົດບາດ ໃນການສຶກສາ ຄົ້ນຄວ້າ ສ້າງນິຕິກຳ, ວິໄສທັດ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດຳ ເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບ ຍິງ-ຊາຍ, ພັດທະນາເດັກ ການປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງການໃຊ້ ຄວາມຮຸນແຮງ ຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກໃນແຕ່ລະໄລຍະ ບັນດານິຕິກຳ ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານ ດັ່ງກ່າວນັ້ນ ໄດ້ເປັນບ່ອນອີງ ໃຫ້ ຄກມດ ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ກໍຄື ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ນຳໄປຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍເຊື່ອມເອົາ ແຜນງານດັ່ງກ່າວ ເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາ ຂອງຂະແໜງການ ກໍຄື ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງທ້ອງຖິ່ນໄດ້ມີ ຄວາມຄືບໜ້າຫລາຍດ້ານ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ຍິງໃນຕໍາແໜ່ງນຳພາ ແຕ່ລະຂັ້ນມີ ຈໍານວນເພີ່ມຂຶ້ນ, ແມ່ຍິງທີ່ເປັນເຈົ້າ ຂອງທຸລະກິດ ໃນຂະແໜງການຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ກວມຈໍານວນຫລາຍ, ຄອບຄົວທີ່ທຸກຍາກ ໄດ້ຮັບການ ຈັດສັນແຫລ່ງທຶນ, ຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກ ວິຊາການປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ, ຈັດສັນທີ່ດິນທຳການຜະລິດ, ສ້າງສູນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໄດ້ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ໃນຫລາຍຂະແໜງ; ເອົາ ໃຈໃສ່ຕໍ່ການ ສົ່ງເສີມສິດທິຂອງເດັກ ແລະ ການປັບປຸງ ຄຸນນະພາບຊີວິດ ການເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ, ໄດ້ຮັບບໍລິການ 7 ມິຕິພື້ນຖານ ຄື: ໂພຊະນາການ ແລະ ການບໍລິການສຸຂະພາບທີ່ດີ, ການປົກປ້ອງເດັກ, ນໍ້າສະອາດ, ສຸຂະອະນາໄມ ທີ່ປອດໄພ, ມີທີ່ພັກອາໄສ ທີ່ພຽງພໍ, ການພັດທະນາ ຂອງເດັກກ່ອນໄວຮຽນ, ເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງເດັກດີຂຶ້ນ.

ທ່ານ ກິແກ້ວ ໄຂຄຳພິທູນ ຍັງ​ໃຫ້​ຮູ້​ອີກ​ວ່າ: ໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ ຈະສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບ ຍິງ-ຊາຍ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IV (2021-2025), ແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແມ່ ແລະ ເດັກ 5 ປີ ຄັ້ງທີ III (2021-2025), ແຜນດຳເນີນງານ ແຫ່ງຊາດເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມ ຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງ ຕໍ່ເດັກ 5 ປີ ຄັ້ງທີ II (2021-2025) ແລະ ແຜນພັດທະນາ ແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ (2021-2025) ໃຫ້ບັນລຸຜົນສໍາເລັດ ແລະ ມີໝາກຜົນທີ່ເປັນຮູບປະທໍາ ໂດຍຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ບາງໜ້າວຽກທີ່ສໍາຄັນ ເຊັ່ນ: ສ້າງທຸກເງື່ອນໄຂ ເພື່ອໃຫ້ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ເດັກຍິງ-ຊາຍ ໄດ້ຮັບເງື່ອນໄຂ, ໂອກາດ, ການພັດທະນາ ແລະ ຜົນປະ ໂຫຍດທີ່ເທົ່າທຽມກັນ ໃນຂົງເຂດການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ-ວັດທະນະທຳ ແລະ ຄອບຄົວ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊີວິ ການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ, ໂດຍເພາະຜູ້ທີ່ທຸກຍາກ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວ ຫລຸດພົ້ນອອກຈາກ ຄວາມທຸກຍາກ. ​ນອກຈາກ​ນີ້, ຍັງ​ຈະສຸມໃສ່ພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ປັບປຸງລະບົບປົກປ້ອງເດັກ ໂດຍສະເພາະການມີລູກ ແລະ ແຕ່ງງານກ່ອນໄວ, ສົ່ງເສີມການມີ ສ່ວນຮ່ວມຂອງເດັກ ແລະ ປ້ອງກັນການໃຊ້ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ ລວມທັງການນຳໃຊ້ ສື່ອອນລາຍທີ່ບໍ່ປອດໄພ ສຳຫລັບເດັກ ແລະ ອື່ນໆ.

ຂ່າວຈາກ: ຂ່າວສານປະເທດລາວ