ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ

ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ

ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ເກີດຂຶ້ນໄດ້ໃນທຸກເມື່ອທຸກເວລາ, ໃນທຸກສະຖານທີ່ ໂດຍບໍ່ຈໍາແນກຊັ້ນວັນນະ, ເຊື້ອຊາດ, ສາສະຫນາ, ວັດທະນະທໍາ, ຖານະໃນສັງຄົມ, ລະດັບການສຶກສາ ແລະ ແຜ່ລາມໄປໃນຂອບເຂດທົ່ວ ໂລກ.

ສາເຫດຕົ້ນຕໍ ແລະ ຮາກເຫງົ້າຂອງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ຈາກບົດສຶກສາຂອງເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ຢຸດຕິຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ຈາກຄໍາເວົ້າໄປສູ່ການກະທໍາ” ແມ່ນ ຄວາມບໍ່ສົມດູນດ້ານອໍານາດລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການຈໍາແນກຕໍ່ແມ່ຍິງທີ່ປະຫວັດສາດປະໄວ້. ຄວາມຮຸນ ແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງເປັນທັງສາເຫດ, ເປັນທັງຜົນຂອງການຈໍາແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ ເປັນອຸປະສັກອັນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ກີດຂວາງການບັນລຸຄວາມສະເຫມີພາບຍິງ-ຊາຍ.

ປັດໃຈຄວາມສ່ຽງສໍາລັບຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ຕິດພັນກັບບັນຫາເຊື້ອຊາດ, ຊົນເຜົ່າ, ສາສະຫນາ, ຊົນ ຊັ້ນ, ອາຍຸ, ຄວາມພິການ ແລະ ຄວາມນິຍົມທາງເພດ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີບັນຫາທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ, ຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ຄວາມເຊື່ອຖືງົມງວາຍທີ່ຫຼ້າຫຼັງ, ມາດຖານຂອງສັງຄົມທີ່ແຕກຕ່າງກັນຕໍ່ເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍ, ຊ່ອງວ່າງທາງກົດຫມາຍ, ສະພາບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.

ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງມີຫຼາຍຮູບການ ເປັນຕົ້ນ:

  • ຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ: ການທຸບຕີ, ການກັກຂັງ, ການທໍລະມານໃນຮູບການຕ່າງໆ ແລະ ອື່ນໆ ຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານຈິດໃຈ/ຄວາມຮູ້ສຶກ: ການດູຫມິ່ນກຽດສັກສີ, ການປ້ອຍດ່າ, ການເມີນເສີຍ, ການປ່ອຍປະລະເລີຍ, ການນອກໃຈ ແລະ ອື່ນໆ.
  • ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ: ການຂົ່ມຂືນທໍາຊໍາເລົາ, ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ, ການລວນລາມທາງເພດ.
  • ການເອົາລັດເອົາປຽບ ແລະ ການຂູດຮີດທາງເສດຖະກິດ: ການປະຕິເສດບໍ່ໃຫ້ແມ່ຍິງມີສ່ວນຮ່ວມໃນ ການຄຸ້ມຄອງການເງິນຂອງຄອບຄົວ, ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ແມ່ຍິງໄປເຮັດວຽກ, ການເອົາເງິນຂອງແມ່ຍິງ ໄປໃຊ້ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຜູ້ກ່ຽວ, ການບັງຄັບໃຫ້ແມ່ຍິງເປັນຜູ້ ສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າເຮືອນເປັນຕົ້ນຕໍ, ການປະຕິເສດບໍ່ໃຫ້ແມ່ຍິງເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການເງິນ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ, ບໍ່ໃຫ້ແມ່ຍິງເຂົ້າເຖິງມູນມໍລະດົກ…

ວິໄສທັດ, ຍຸດທະສາດຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ

ວິໄສທັດ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla vel nulla sed mauris consectetur scelerisque. Nunc non laoreet lorem, nec posuere eros. Pellentesque nunc enim, varius non tempor sit amet, molestie gravida nunc. Suspendisse neque enim, congue id sodales vel, efficitur pellentesque nisl. Sed sit amet mattis velit. Suspendisse nisl neque, dictum at hendrerit vitae, dictum id purus. Donec tincidunt lacinia quam eu volutpat. Nam pharetra eleifend nunc id facilisis. Nulla facilisi. Vestibulum posuere vitae nisi condimentum bibendum. Maecenas efficitur molestie magna ac ultrices. Cras a condimentum metus. Nunc auctor, quam rutrum venenatis viverra, enim dolor bibendum eros, at suscipit magna justo non arcu.

Phasellus nibh eros, scelerisque eget feugiat sed, vestibulum a nisi. Mauris id lorem est. Etiam ac lacus ut enim faucibus maximus. Vestibulum fermentum at leo in semper. Vestibulum quis diam sed ipsum vehicula pellentesque. Etiam imperdiet turpis vitae lectus consectetur rutrum. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Praesent sodales ante at massa ultrices suscipit. Integer ut purus orci. In sit amet dui non massa vulputate molestie. Duis faucibus quam et felis faucibus, a efficitur nibh blandit. Curabitur vitae arcu leo. Sed imperdiet pharetra est efficitur feugiat.

ຍຸດທະສາດ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla vel nulla sed mauris consectetur scelerisque. Nunc non laoreet lorem, nec posuere eros. Pellentesque nunc enim, varius non tempor sit amet, molestie gravida nunc. Suspendisse neque enim, congue id sodales vel, efficitur pellentesque nisl. Sed sit amet mattis velit. Suspendisse nisl neque, dictum at hendrerit vitae, dictum id purus. Donec tincidunt lacinia quam eu volutpat. Nam pharetra eleifend nunc id facilisis. Nulla facilisi. Vestibulum posuere vitae nisi condimentum bibendum. Maecenas efficitur molestie magna ac ultrices. Cras a condimentum metus. Nunc auctor, quam rutrum venenatis viverra, enim dolor bibendum eros, at suscipit magna justo non arcu.

Phasellus nibh eros, scelerisque eget feugiat sed, vestibulum a nisi. Mauris id lorem est. Etiam ac lacus ut enim faucibus maximus. Vestibulum fermentum at leo in semper. Vestibulum quis diam sed ipsum vehicula pellentesque. Etiam imperdiet turpis vitae lectus consectetur rutrum. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Praesent sodales ante at massa ultrices suscipit. Integer ut purus orci. In sit amet dui non massa vulputate molestie. Duis faucibus quam et felis faucibus, a efficitur nibh blandit. Curabitur vitae arcu leo. Sed imperdiet pharetra est efficitur feugiat.