ເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ບັນດາເສນາທິການຊ່ວຍວຽກ ຄກມຊ

Oct 7, 2019 | ຂ່າວສານ & ກິດຈະກຳ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 9-11 ທັນວາ 2015,  ທີ່ໂຮງແຮມແລນມາກ ຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ (ຄກມຊ) ໄດ້ເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ບັນດາເສນາທິການຊ່ວຍວຽກຂອງ ຄກມຊ ທຸກຂັ້ນ. ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ຈັນໂສດາ ພອນທິບ ຫົວໜ້າກອງເລຂາ ຄກມຊໂດຍມີບັນດາຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ວິຊາການຈາກພະແນກຄວາມກ້າວໜ້າແມ່ຍິງ ແລະ ວຽກແມ່ ແລະ ເດັກ ຈາກກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ການຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ກໍ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນດາເສນາທິການທີ່ຊ່ວຍວຽກຄະນະກຳມາທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງທຸກຂັ້ນ ສາມາດນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນ ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 5 ປີຄັ້ງທີ III (2016-2020),ໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈເພີ່ມຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າແມ່ຍິງ, ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ການລຶບລ້າງ ທຸກຮູບການຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ, ການສ້າງແຜນງານໃນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດ. ພ້ອມນີ້, ກໍ່ຍັງເປັນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານມີຄວາມ ສາມາດເຮັດໜ້າ ທີ່ໃນການສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ການຕ້ານໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງໃນຂະແໜງການຂອງຕົນ ໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ.

ການຝຶກອົບຮົມເທື່ອນີ້ ປະກອບດ້ວຍຫຼາຍຫົວຂໍ້ສຳຄັນເປັນຕົ້ນ: ການທົບທວນຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ ກົງຈັກ ທີ່ເຮັດວຽກສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ນິຕິກຳສາກົນ ແລະ ພັນທະໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ກ່ຽວກັບບັນດານິຕິກຳທີ່ສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ການລຶບລ້າງທຸກຮູບການຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ, ຄວາມຮັບຮູ້ພື້ນຖານ ກ່ຽວກັບ ການວາງແຜນ ກໍ່ຄືຂະບວນການວາງແຜນ ທີ່ເອົາໃຈໃສ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ລວມເຖິງການທົບທວນ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການສ້າງຄອບຄົວ, ບ້ານ ແລະ ເມືອງພັດທະນາຕິດພັນກັບການປະຕິບັດ ສິດສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ປາສະຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງໃນຄອບຄົວໂດຍສະເພາະຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ